Kv Uarda 7, Arenastaden Solna

Kv Uarda 7, Arenastaden Solna

Byggherre: Fabege AB.
Arkitekt: T+E / White Arkitekter AB.
Yta: 25 000 kvm.
Genomförandetid: Jan. 2014 – jan. 2016.
Projektbeskrivning: Nybyggnad av kontor inklusive hyresgästanpassningar. Största hyresgäst är Svenska Spel, som förhyr halva huset. KPMG och Sodexo är andra hyresgäster.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Managementsamarbete med PEAB. Allegro har tillsatt Projekteringsledare, Blockchef samt Installationssamordnare.

Tillbaka