Sturen Större

Sturen Större

Byggherre: Hamam Fastighets AB
Arkitekt: ArkLab
Yta: 3200 kvm.
Genomförandetid: Jan 2016 – Juni 2018.
Projektbeskrivning: Ombyggnad av nedbrunnen gymnastiksal till Hamam och 16 lägenheter.
Genomförandeform: Samverkansentreprenad. Fas 1 klart aug 2016.
Allegros uppdrag: Konsult i Fas 1, Totalentreprenör vid eventuell Fas 2.

Tillbaka