Skatteverket Malmö, kv Nora

Skatteverket Malmö, kv Nora

Byggherre: NIAM AB.
Arkitekt: Horisont , COWI samt Koch Arkitektkontor AB.
Yta: 30 000 kvm.
Genomförandetid: 2013 – för närvarande.
Projektbeskrivning: Genomgripande ombyggnad.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Projektledare.
Projektkostnad: 250 000 000 kr.

Tillbaka