Pyramiden 4

Byggherre: Fabege.
Arkitekt: Krook & Tjäder AB.
Yta: drygt 90 000 kvm.
Genomförandetid: 2014-2017.
Projektbeskrivning: Nybyggnad av kontor. SEB hyr hela huset.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Allegro är del av projektledningsteamet.

Tillbaka