Byggherre: Fabege AB. Arkitekt: Reflex. Yta: 50 000 kvm. Genomförandetid: Jan 2014 - mars. 2016.

Kv N8, Solna

Byggherre: Fabege AB.
Arkitekt: Reflex.
Yta: 50 000 kvm.
Genomförandetid: Jan 2014 – mars 2016.
Projektbeskrivning: Kontorslokaler. Telia hyr hela huset.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Managementsamarbete med PEAB. Allegro tillsätter Projektchef, Blockchef samt AK ansvarig.

Tillbaka