Polishuset Västerort, Solna

Polishuset Västerort, Solna

Byggherre: Hemsö.
Arkitekt: Claes Dahlgren Arkitekter.
Yta: 15 000 kvm.
Genomförandetid: 2013-2015.
Projektbeskrivning: Ombyggnad av lokaler för Västerortspolisen.
Genomförandeform: Totalentreprenad Fast Pris.
Allegros uppdrag: Managementsamarbete med PEAB. Allegro har tillsatt Projekteringsledare, Inköpare, Entreprenadingenjör och Arbetsledning.

Tillbaka

Vill du ha kontakt?