Kv Orgeln 7

Kv Orgeln 7

Byggherre: Fabege
Arkitekt: BAU
Yta: 55000 kvm.
Genomförandetid: Jan 2016 – Aug 2018.
Projektbeskrivning: Om- och påbyggnad för kontor och handel.
Genomförandeform: Samverkansentreprenad ABK.
Allegros uppdrag: Konsult med ansvar för hela produktionsgenomförandet.

Tillbaka