Nordea Entré

Nordea Entré

Byggherre: Pembroke
Arkitekt: TEA
Yta: 1800 kvm.
Genomförandetid: Maj 2016 – Juni 2017.
Projektbeskrivning: Nybyggnad entré mellan PK-huset och Mästerhuset.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Totalentreprenör.

Tillbaka