Byggherre: Pembroke Real Estate. Arkitekt: Husarkitekt Tengboms. Yta: 38 000 kvm. Genomförandetid: 2013-2015

Mästerhuset

Byggherre: Pembroke Real Estate.
Arkitekt: Husarkitekt Tengboms.
Yta: 38 000 kvm.
Genomförandetid: 2013-2015.
Projektbeskrivning: Nybyggnad av kontor inklusive delar av hyresgästanpassning. Nordea är största hyresgäst.
Genomförandeform: Totalentreprenad.
Allegros uppdrag: Projekteringsledning samt projektledning hyresgästanpassning.

Tillbaka