”Neapel”

Byggherre: NIAM
Arkitekt: BAU
Yta: Etapp 1, 9000 kvm.
Genomförandetid: Fas 1, Jun – Dec 2016.
Projektbeskrivning: Hyresgästanpassning.
Genomförandeform: Ännu ej beslutat.
Allegros uppdrag: Konsult i Fas 1.

Tillbaka