”Brädstapeln

Byggherre: AREIM
Arkitekt: Equator
Yta: 12000 kvm.
Genomförandetid: Nov 2015 – Okt 2017.
Projektbeskrivning: Ombyggnad källarvåningar till retail.
Genomförandeform: Samverkansentreprenad. Fas 1 klart aug 2016.
Allegros uppdrag: Konsult i Fas 1, Totalentreprenör vid eventuell Fas 2.

Tillbaka